STŘEDOČESKÝ KRAJ, OKRES NYMBURK, MÍSTNÍ ČÁST OBCE DYMOKURY

Dotace - Socha Svaté Trojice

Malá vesnička Svídnice u Dymokur dosáhla na evropské dotace - zpráva, která potěšila nejen nás, kteří zde žijeme, ale i všechny ty, kteří tuto obec znají a mají ji rádi. Je to poprvé, kdy ve Svídnici využijeme peníze z EU.

 Dotace se vztahuje k opravě sochy Svaté  Trojice, nejvýznamnější památky ve Svídnici. Jedná se o neogotické dílo, vytvořené v roce 1860, umístěné ve středu obce. Chrání ho čtveřice vzrostlých lip, vysázených v roce 1937 a tvoří přirozený kulturní střed  nezvykle velké návsi. Místo, moudře vybrané našimi předky, skvěle zapadá do malebné vesničky.

Zub času sochu ale vážně nahlodal. Kde však vzít peníze na její odbornou opravu?   Nabízela se možnost využití peněz z fondů EU, konkrétně z Programu rozvoje venkova - osa IV. LEADER - FICHE 10 -  Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Byla zde šance podat žádost o přidělení dotace, která by chátrající památku mohla zachránit.

A zde je nutno vyzdvihnout práci mladého studenta Luďka Beneše, který se podrobně s problematikou podávání žádostí seznámil a žádost o dotaci bezplatně pro obec vytvořil.

K žádosti byly potřebné přílohy tj. restaurátorská zpráva, kterou vypracoval akademický sochař Vojtěch Adamec, půdorys, plán využívaní výstupů projektu, prohlášení o účasti občanů na akci  atd.

Zpracovaná žádost byla podána v letošním roce v rámci MAS Svatojiřský les a dne 19.6. byla odsouhlasena valnou hromadou MAS v rámci výzvy 1/2012 k realizaci. Realizace začne na jaře roku 2013.

Nutno podotknout, že práce spojené s opravou sochy provedou odborníci, ale i občané se zavázali k odpracování 100 hodin brigádnických prací na zvelebení okolí sochy a SDH Dymokury k provedení ořezu okolních lip.

Podstatnou náležitostí pak byl i souhlas zastupitelstva obce Dymokury, která se bude na financování celé akce spolupodílet. Dotace EU tvoří 80 % z celkové částky, 20% je účast obce. Děkujeme a doufáme, že stejně ochotně podpoří i další podobné aktivity občanů.

 

 Ludmila Kubálková 

22.06.2012 09:31:14
Luděk Beneš
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one