STŘEDOČESKÝ KRAJ, OKRES NYMBURK, MÍSTNÍ ČÁST OBCE DYMOKURY

Nový „kabát“ pro starou budovu

Z iniciativy občanů  Svídnice podala Obec Dymokury  v srpnu letošního roku žádost o dotaci na obnovu fasády a výměnu části oken  na budově bývalé školy  v programu Leader Fiche – Podmínky pro volný čas (MAS Svatojiřský les).  A dne 23.10.2012 byla  odsouhlasena valnou hromadou MAS v rámci  výzvy 2/2012 . K realizaci pak dojede v následujícím roce.

Budova bývalé školy  čp. .32  byla postavena v roce 1885, dostavba pak byla provedena v roce 1911. Sloužila jako jednotřídní  škola pro děti ze Svídnice a dojížděly sem si děti  z nedalekých Nových  Zámků. A díky výborným učitelům , kteří zde působili, odcházeli z této malé školičky žáci dobře připravení pro další vzdělávání.

Nejvýznamnějším absolventem je pak zajisté prof. Josef Kubálek (1876-1968), významný pedagog, autor  učebnic , vědeckých publikací a knížek pro děti . Část svého života strávil ve Všenorech , kde si tohoto významného pedagoga velmi váží. V roce 2011 dostala zdejší škola čestný název ZŠ Josefa Kubálka, byla mu zde odhalena pamětní deska a založeno jeho muzeum. I to bylo jedním důvodů žádosti o dotaci. Bylo by jistě velmi vhodné umístit na budově bývalé školy desku, která by našeho významného rodáka připomínala. Budova je ale velmi omšelá, výměna části oken za nová  jen podtrhla špatný stav omítky na dominantě obce.

V současné době jsou prostory bývalé školy využívány k různým sportovním a kulturním aktivitám. Pořádají se zde turnaje ve stolním  tenise, šipkách , výtvarné dílny s výstavkami, setkání seniorů, posezení občanů , akce mysliveckého sdružení  apod.  Je to prakticky jediné místo, kde se obyvatelé Svídnice můžou scházet.

Vnitřní prostory si místní občané upravili a udržují si je sami. Na opravu fasády však jejich síly nestačí. A tady může pomoci obec Dymokury a hlavně právě získaná dotace. Práce bude svěřena odborníkům, ale ani občané nezůstanou stranou  - zavázali  se odpracovat 150 brigádnických hodin  při pomocných pracích.

Celková částka na opravu fasády a oken byla odborníkem odhadnuta na 360 000 Kč.  Dotace  činí  80% na okna a 69,8% na fasádu. Svou roli zde sehrává využití části nemovitosti jako nájemního bytu.

Lída Kubálková

29.10.2012 23:39:50
Luděk Beneš
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one